BLOG aneb INTERNETOVÝ ZÁPISNÍK

V této sekci budeme čas od času zveřejňovat články, informace nebo jiné postřehy, které často přímo nesouvisí s provozem ordinace, ale které by pro Vás mohly být zajímavé. Jejich výtisky se budeme snažit rovněž umisťovat v čekárně, abyste si při dlouhé chvíli mohli něco přečíst...

Některé články jsou sice delší, ale věříme, že si své čtenáře přesto najdou.

Od 1. 1. 2019 u nás v ordinaci provádíme nové vyšetření - 24hodinové měření krevního tlaku (tzv. tlakový Holter neboli ambulantní monitorování krevního tlaku). Jedná se o moderní přístrojové vyšetření, které nám pomůže lépe diagnostikovat, sledovat, monitorovat a léčit pacienty s vysokým krevním tlakem.

Dávno je pryč doba, kdy byli lékaři rozděleni do "obvodů" (proto se nám už také nemá říkat "obvodní lékař", ale "praktický lékař" - to je však sémantická drobnost) a pacienti k nim spadali dle svého místa bydliště víceméně povinně, změna lékaře byla nemožná a všichni museli skákat, jak si systém napíská.

Každý den (s výjimkou čtvrtka, kdy máme odpolední ordinaci) k nám do ordinace chodí spousta pacientů na krevní odběry, ať už je to k preventivní prohlídce, při sledování dlouhodobého onemocnění, při ředění krve nebo pro jiné odborné lékaře. Sestřička má za sebou desetitisíce odběrů, je velice šikovná a zvládá prakticky všechny situace na výbornou.

Dnešní článek bude trochu kratší a možná i záživnější než předchozí dva. Zejména v něm nenajdete žádnou nudnou právničinu. Jedná se jen o krátký postřeh ze života doplněný stručnou úvahou, proč není pro žádnou ze zúčastněných stran vhodné, když nás budete se svými problémy zastavovat takříkajíc "na ulici"...

Dnes a denně se u nás v ordinaci setkáváme s požadavky na vydání nebo zapůjčení kompletní zdravotní dokumentace, případně nám pacienti přinesou svoji celou zdravotní kartu k závodní prohlídce. Většina těchto situací se však musí řešit úplně jinak, než se běžný člověk možná domnívá, proto jsem se rozhodl Vám pokud možno stručně a srozumitelně podat...

V televizi, rádiu a některých novinách se už týden můžeme dozvědět, že některé kraje svírá v čelistech strašák jménem chřipková epidemie. Dveře ordinace hromadně ztékají vlny pacientů, kteří se obávají, že už taky mají chřipku, a v zájmu zachování vlastního zdraví neváhají vyhledat lékařské ošetření a okamžitou pomoc. Jelikož je však prevence lepší...