CORONAVIRUS: Byli jste v zahraničí? (aktualizováno)

08.03.2020

Vzhledem k aktuální situaci si prosím přečtěte následující informace:

Pokud jste byli v posledním týdnu v zahraničí (nebo jste byli v kontaktu s někým, kdo tam byl), především se zavřete doma, nikam nevycházejte a nebuďte v kontaktu s dalšími lidmi. Seznam rizikových zemí je vždy aktuálně uveden zde: https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/.

Dále proveďte následující:

 1. I když se necítíte nemocní (nemáte žádné příznaky), máte dle nového nařízení povinnost kontaktovat svého praktického lékaře (tedy nás) na dálku - bez návštěvy ordinace - to znamená telefonicky nebo e-mailem. My máme povinnost Vás umístit na 14 dní do karantény (dle posledních doporučení budeme řešit vystavením elektronické neschopenky, která se nemusí nikam fyzicky odevzdávat).
  Pokud po celou dobu karantény budete bez potíží, po 14 dnech bude neschopenka ukončena a vrátíte se do práce.
 2. Pokud máte příznaky "chřipkového" onemocnění (horečka, kašel, bolesti v krku apod.), volejte linku 112 a řiďte se jejich pokyny. Rozhodně nechoďte k nám do ordinace. V součinnosti s místní Krajskou hygienickou stanicí bude provedeno vyšetření na nový typ coronaviru a budou Vám sděleny další kroky, které bude třeba podniknout.
  Většinu pacientů s nezávažnými příznaky a mírným průběhem onemocnění bude pravděpodobně možné ponechat v domácím léčení (a karanténě) po dobu nezbytně nutnou - tj. do vyléčení. Závažnější případy budou v součinnosti s infekčními odděleními místních nemocnic hospitalizovány.
  Podotýkáme, že návštěva těchto osob v naší ordinaci nepřinese nikomu žádné dobro, pacienti nebudou o nic lépe léčeni, než by byli pod vedením ZZS Zlínského kraje a případně lékařů z infekčních oddělení a ambulancí. Hrozí však, že nakazíte v čekárně další (možná i starší a nemocné) lidi nebo nás. A kdo se bude o všechny pacienty starat, až my budeme nemocní nebo v karanténě?

Nadále platí následující - ZATÍM NENÍ DŮVOD K PANICE a coronavirového onemocnění není potřeba se nyní extrémně obávat. Opatření, která se podnikají, jsou zavedena právě z tohoto důvodu - preventivně, k ochraně obyvatel, aby se infekce zpomalila a nebyli jsme po pár týdnech v režimu globální pandemie...

Na konci tohoto článku vizte materiály vydané ministerstvem zdravotnictví. Více najdete také zde: www.mzcr.cz

Praktické aspekty

 1. Počítejte prosím s tím, že jsme v ordinaci jen dva a krom zvedání telefonů se musíme ještě věnovat pacientům. Máme jen dvě sluchátka (pro mne a pro sestru), mohou nám zde zvonit až tři hovory (tedy až čtvrtému se ozve "obsazeno"), ale musíme hovory zvednout a vyřídit postupně. Pokud se tedy nemůžete dovolat a nikdo Vám telefon nezvedá, buď se věnujeme jinému pacientovi v ordinaci, nebo telefonujeme s někým, kdo je ve stejné situaci.
  Nepanikařte prosím a nemějte nám to za zlé. Opravdu děláme, co můžeme. Pokud se nedovoláte napoprvé, zkoušejte to znovu. Můžete také využít e-mail, tam zpráva zůstane, dokud Vám neodpovíme. Všechny e-maily, které pošlete v pracovní době, vyřešíme zítra. Buďte však prosím trpěliví.
  V žádném případě prosím nechoďte do čekárny ani do ordinace! To zcela popírá smysl karanténních opatření a uvádíte tím v riziko nejen sebe, ale i ostatní pacienty.
 2. Pokud po nás (zejména v pondělí 9. 3. 2020) budete chtít něco jiného, počítejte prosím s touto situací - minulý týden měli všichni jarní prázdniny. Spousta lidí byla s rodinami v Itálii na dovolené (když odjížděli, situace vypadala zcela jinak a žádné velké riziko nehrozilo, ten průšvih se vyvinul během jednoho týdne). Většina těchto lidí nám bude muset zítra zavolat a vyřešit karanténu (neschopenku). Je tedy možné, že se Vám zítra dovolat nepodaří. Počítejte s tím a - pokud možno - využijte opět e-mail. Ozveme se Vám co nejdříve.
  Pokud by nám volalo "pouhých" 50 lidí a počítali bychom "jen" 2 minuty na jeden telefonát (k rychlému probrání situace, poznamenání informací o neschopence a poučení o režimu v karanténě to sotva bude stačit), strávíme 100 minut jenom telefonováním. To jsou skoro dvě hodiny čistého času na telefonu. K tomu se musíme věnovat pacientům a bude nám volat další spousta lidí (kteří budou chtít léky, objednat, přijít na pracovní prohlídku a podobně). Opakuji ještě jednou - děláme, co můžeme.

Pár slov závěrem

Věřte nám, že karanténní opatření nejsou z naší hlavy (i když v současné situaci s jejich aplikací souhlasíme), jde o nařízení vlády, které musíme respektovat. Není naším cílem Vás ani připravit o peníze, ani Vám žádným jiným způsobem znesnadnit život, ale vzhledem k rychlému šíření nového coronaviru v Itálii je nezbytné reagovat. Jak to může dopadnout, pokud naše opatření budou příliš "měkká" a budeme k situaci přistupovat laxně a nezodpovědně, jsme viděli za poslední 2 týdny v Itálii (nárůst z desítek případů na tisíce je alarmující).

Proto dodáváme následující větu - pokud jste se stihli z Itálie vrátit 6. 3. 2020 (tedy do půlnoci), teoreticky se na vás nařízení nevztahuje, považujeme ale za zodpovědné k vlastnímu zdraví i ke zdraví všech kolem vás, abyste se podrobili stejným opatřením. V inkubační době pravděpodobně nebudete mít žádné příznaky, ale infekční být můžete. Důvod, proč se opatření vyhlásilo od 7. 3. 2020, je jediný - v demokratické zemi není možné vyhlásit nařízení pod hrozbou sankce s retroaktivní (tedy zpětnou) platností. To však neznamená, že osoby, které z Itálie odjely v pátek ráno a stihly se vrátit do pátečního večera domů, jsou nějak magicky v menším riziku, než ti z vás, kteří přijeli po půlnoci.
V extrémním případě si prosím představte dvě auta, která dorazí dvě minuty po sobě - jedno minutu před půlnocí, jedno těsně po půlnoci. Už je to doufám naprosto jasné.


MUDr. Michal Kočař