Očkování proti chřipce

01.10.2018

Od čtvrtka 20. září 2018 již očkujeme proti sezónní chřipce pro sezónu 2018/2019. Pacienti, kteří mají zájem o očkování, nechť se přihlásí u lékaře nebo u sestry. Očkování je sezónní, je tedy vhodné se nechat očkovat každý rok. (čtěte více po rozkliknutí)

Vakcíny máme skladem v ordinaci a na očkování tedy není třeba čekat, naočkujeme Vás klidně hned při Vaší návštěvě. Je však důležité, abyste v době očkování byli zdrávi (tj. nebyli jste nachlazení, neměli jste zvýšenou teplotu, příznaky probíhajícího onemocnění, neužívali jste antibiotika atd.). Pokud máte pochybnosti o svém zdravotním stavu, zeptejte se lékaře nebo sestry, rádi Vám poradíme.

Očkování proti chřipce je hrazeno pojišťovnou pro pacienty:

  • nad 65let věku (tj. rok narození 1953 a dříve)
  • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem (cukrovkou)

  • umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče (LDN) nebo v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

  • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus, asplenie - i po splenektomii)

  • po transplantaci kmenových hemopoetických buněk (kostní dřeně)

  • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

  • po prodělané invazivní meningokokové nebo pneumokokové infekci

Vzhledem k šíření chřipky v posledních letech a častým závažným zdravotním komplikacím toto očkování určitě doporučujeme všem výše vyjmenovaným skupinám pacientů.

Očkování je vhodné i pro osoby zdravé (najmě jsou-li v kontaktu s osobami chronicky nemocnými) - těmto však pojišťovna očkování přímo nehradí. Cenu očkování na požádání sdělí lékař nebo sestra v ambulanci. Některé pojišťovny svým klientům rovněž poskytují finanční příspěvky na nepovinná očkování, které je možné čerpat i na očkování proti chřipce.


MUDr. Michal Kočař