VPL ORDINACE s.r.o. - praktický lékař v Chropyni

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

MUDr. Michal Kočař

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
  • 2007 - 2013:
    1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
    obor všeobecné lékařství
  • 2013 - 2014:
    Nemocnice Prostějov
    odborné nemocniční stáže
  • 2014 - 2015:
    Poliklinika AGEL Olomouc
    všeobecný praktický lékař
    Nemocnice Prostějov
    interní oddělení - víkendové služby
  • 2015 - 2018:
    Poliklinika AGEL Olomouc, pracoviště Přerov
    všeobecný praktický lékař
  • 2016:
    atestace v oboru všeobecné praktické lékařství
  • 2016 - 2018:
    Nemocnice Prostějov
    lékařská pohotovostní služba
  • 2017:
    specializační kurz Základy pracovního lékařství
    diplom Celoživotního vzdělávání lékařů - ČLK
  • od 6. 8. 2018:
    soukromý praktický lékař (VPL ORDINACE s.r.o.) v Chropyni
    převzetí ordinace po MUDr. Klofáčové
  • od 1. 1. 2019:
    Kroměřížská nemocnice a.s.
    lékařská pohotovostní služba

Veronika Langrová

ZDRAVOTNÍ SESTRA
  • 1991 - 1995:
    Střední zdravotnická škola Kroměříž
    obor diplomovaná sestra
  • 1995:
    Psychiatrická léčebna Kroměříž
    zdravotní sestra
  • od 11/1995:
    ordinace praktického lékaře MUDr. Jana Klofáčová, následně 12/2017 proběhl převod ordinace: VPL ORDINACE s.r.o. (MUDr. Jana Klofáčová a od 08/2018 MUDr. Michal Kočař)
    zdravotní sestra
Pro místní (Chropyňáky a blízké) není sestřičku třeba představovat, ostatní ji poznají po první návštěvě ordinace. Určitě budete spokojeni s její péčí.