VPL ORDINACE s.r.o. – praktický lékař v Chropyni

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

MUDr. Michal Kočař

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
 • 2007 – 2013:
  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  obor všeobecné lékařství
 • 2013 – 2014:
  Nemocnice Prostějov
  odborné nemocniční stáže
 • 2014 – 2015:
  Poliklinika AGEL Olomouc
  všeobecný praktický lékař
  Nemocnice Prostějov
  interní oddělení – víkendové služby
 • 2015 – 2018:
  Poliklinika AGEL Olomouc, pracoviště Přerov
  všeobecný praktický lékař
 • 2016:
  atestace v oboru všeobecné praktické lékařství
 • 2016 – 2018:
  Nemocnice Prostějov
  lékařská pohotovostní služba
 • 2017:
  specializační kurz Základy pracovního lékařství
  diplom Celoživotního vzdělávání lékařů – ČLK
 • od 6. 8. 2018:
  soukromý praktický lékař (VPL ORDINACE s.r.o.) v Chropyni
  převzetí ordinace po MUDr. Klofáčové
 • od 1. 1. 2019:
  Kroměřížská nemocnice a.s.
  lékařská pohotovostní služba

Veronika Langrová

ZDRAVOTNÍ SESTRA
 • 1991 – 1995:
  Střední zdravotnická škola Kroměříž
  obor diplomovaná sestra
 • 1995:
  Psychiatrická léčebna Kroměříž
  zdravotní sestra
 • od 11/1995:
  ordinace praktického lékaře MUDr. Jana Klofáčová, následně 12/2017 proběhl převod ordinace: VPL ORDINACE s.r.o. (MUDr. Jana Klofáčová a od 08/2018 MUDr. Michal Kočař)
  zdravotní sestra
Pro místní (Chropyňáky a blízké) není sestřičku třeba představovat, ostatní ji poznají po první návštěvě ordinace. Určitě budete spokojeni s její péčí.